De Groene Academie

De Groene Brein Academie: hoe verbinden we jongeren met een duurzaam hart aan de arbeidsmarkt?

10 februari 2023, 09:45

Boomtoren

De Groene Academie

Wat is de Groene Brein Academie? De jonge generaties staan te popelen om te werken aan oplossingen voor de vele maatschappelijke uitdagingen rondom duurzaamheid; zoals de energietransitie, voedseltransitie en klimaatcrisis. Maar waar vind je als jongere een plek om bij te dragen aan het aanpakken van deze uitdagingen? Wat voor skills en kennis heb je nodig om impact te maken?

Het Groene Brein ziet deze enthousiaste jonge generaties én een grote kans in de krappe arbeidsmarkt, waar veel initiatieven en organisaties behoefte hebben aan een duurzame visie vanuit de jonge generaties. Maar hoe ontmoeten deze groepen elkaar?

Het Groene Brein heeft 10 trainees ingeschakeld om te onderzoeken hoe zo’n plek of ‘academie’ eruit moet zien. Er is een enquête verspreid onder jongeren om te inventariseren waar ze tegen aan lopen en wat hun behoeftes zijn. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat jongeren behoefte hebben aan een netwerk en extra kennis om een baan te vinden. Daarnaast is er behoefte aan vertrouwen en een stem om echte positieve veranderingen te realiseren binnen organisaties. Tevens zijn er interviews afgenomen met experts om te achterhalen wat organisaties nodig hebben om hun duurzame ambities te verwezenlijken én welke rol hier ligt voor jongeren.

Deze bevindingen zijn gebruikt om een blauwdruk te maken van de Groene Brein Academie; een plek voor jongeren om hun groene carrière-ambities te realiseren.

Voor wie het event bedoeld? Werkgevers, ondernemers en opleiders die behoefte hebben aan het perspectief van de nieuwe generaties én die willen meedenken aan het verder vormgeven van de academie.

Wat gebeurt er? Tijdens dit event presenteren de trainees hun bevindingen en prototype. Vervolgens gaan we dieper in op het prototype en focussen we op de uitwerkingen ervan: hoe kunnen we de academie zo vormgeven opdat het jongeren echt gaat helpen? Welke punten missen nog, en welke praktijkervaringen komen er vanuit het publiek?

Wat heeft iemand eraan om te komen? De interactieve presentatie biedt inzicht in de uitdagingen en behoeftes van jongeren om bij te dragen aan het verduurzamen van de maatschappij. Je krijgt de ruimte om jouw visie en ideeën te delen met de trainees en het Groene Brein. Tenslotte heeft het event een netwerkende functie en ontmoet je andere werkgevers, ondernemers, opleiders en jongeren!

Open event, geen reservering nodig

10.45-12.15 uur